Grobljanska 50, Pančevo, Srbija 013.332.526 - 065.80.84.028

JMD d.o.o. se bavi i održavanjem javnih površina u našem okruženju. Pod javnim površinama smatramo održavanje (košenje) zelenih površina oko naših puteva (lokalnih i regionalnih kao i autoputeva) kao i javnih površina ispred privatnih domaćinstava a sve radove izvodimo po najpovoljnijim cenama.

Orezivanje, potkresivanje drveća

Ujedno se bavimo i orezivanjem šiblja i potkresivanjem drveća u Beogradu, Pančevu i svim naseljenim mestima u Srbiji.

Košenje trave, šiblja i granja

  • Košenje trave mašinski tarupom , ručno trimerima
  • Ručno sečenje šiblja trimerima , testerama
  • Sečenje drveća
  • Seča granja na visini i do 20m
  • Tarupiranje posečenog granja na licu mesta

Mehanizacija

Od mehanizacije posedujemo sve vrste kosilica za travu i šiblje, traktore sa tarupima, mašine za drobljenje šiblja i posečenog granja, kao i kamion-korpu za rad na visini (orezivanje drveća).

Cene održavanja zelenih površina (orezivanja, košenja...)

Cena košenja, orezivanja i svih ostalih usluga održavanja zavisi od više faktora.

Cenovnih usluga možete preuzeti OVDE.

Grobljanska 50, Pančevo, Srbija 013.332.526