Grobljanska 50, Pančevo, Srbija 013.332.526 - 063.420.489
pon-pet: 08:00-16:00

JMD d.o.o.posluje kao pružalac usluga informacionog društva, u okviru koga postoji internet platforma: jmd.rs (u daljem teksu: ,,jmd.rs”)

Ovo Obaveštenje sadrži informacije o tome kako jmd.rs obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

1. Kome je namenjeno ovo Obaveštenje o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti je namenjeno:

 • Članovima internet platforme jmd.rs;
 • Posetiocima veb-sajta jmd.rs

2. Naši kontakt podaci

JMD d.o.o.iz Pančeva, ul.  Grobljanska 50  , PIB:   103731029  , MAT:  20005785   obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem sajta jmd.rs u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

 • Možete nas kontaktirati putem mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Pozivom na broj telefona naše korisničke podrške: 013/332-526  (radnim danima od 10h do 16h)

3. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti JMD d.o.o. putem mejl adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

4. Koje podatke o ličnosti jmd.rs obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Podaci o ličnosti koje obrađujemo zavise od vrste interakcije koju ostvarujete sa jmd.rs. U vezi sa tim obrađujemo podatke o ličnosti sledeće kategorije lica na koje se podaci odnose i to:

 • Članova internet platforme jmd.rs;
 • Posetilaca veb-sajta jmd.rs

4.1. Podaci o ličnosti članova sajta jmd.rs

Prilikom kreiranja korisničkog naloga ili korišćenja internet platforme jmd.rs obrađujemo podatke o ličnosti članova koje dobrovoljno delite sa nama, kao podatke o ličnosti članova koje sakupljamo automatski.

JMD d.o.o.obrađuje sledeće podatke o ličnosti članova internet platformi jmd.rs:

 • Podatke o korisničkom nalogu uključujući identifikacione i kontakt podatke, podatke o kredencijalima (šifri i sl.) i podatke o korisničkom profilu u svrhu:

Registracije i korišćenja sajta jmd.rs, a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima, odnosno preduzimanja radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora (čl. 12 st. 1 tč.2 ZZPL);

Održavanje neophodnog nivoa bezbednosti sajta jmd.rs i sprečavanje prevara, a po osnovu poštovanja zakonskih obaveza propisanih čl. 16 st. 3 Zakona o elektronskoj trgovini i čl. 45 st. 5 Zakona o oglašavanju (čl. 12 st. 1 tč. 3 ZZPL) i našeg legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL).

 • Podatke o ponudama i oglasima u svrhu oglašavanja i kupoprodaje, a po osnovu Izvršenja ugovora sa članovima (čl. 12 st. 1 tč.2 ZZPL) i našeg legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč 6 ZZPL);
 • Finansijske podatke u svrhu realizacije prodaje reklamnog prostora (banera)
 • Podatke o interakciji sa jmd.rs(korisnička podrška) u svrhu pružanja korisničke podrške, po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (čl. 12 st. 1 tč. 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) i našeg legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 ZZPL).
 • Kontakt podatke u svrhu slanja administrativnih poruka (npr. Obaveštenja o promeni uslova korišćenja, politike privatnosti I sl.), a po osnovu izvršenja ugovora sa članovima (čl. 12 st. 1 tč. 2 ZZPL) i komercijalnih poruka, uključujući personalizovane ponude, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st. 1 tč. 1 ZZPL). Znajte da u svakom trenutku možete opozvati prethodno dat pristanak klikom na dugme ,,odjavi se” koje se nalazi u dnu komercijalne poruke.
 • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na jmd.rs, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestalost i dužina posete, linkovi kojima pristupate i sl.) u svrhu sprečavanja prevara, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze propisane čl. 16 st. 3 Zakona o elektronskoj trgovini (čl. 12 st. 1 tč. 3 ZZPL) i našeg legitminog interesa (čl. 12 st- 1 tč. 6 ZZPL).

4.2. Podaci o ličnosti posetilaca veb-sajta jmd.rs

Prilikom posete sajtu jmd.rs ili ostvarivanja interakcije sa jmd.rs lica koja nisu članovi, jmd.rs obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

 • IP adrese I browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača I uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na sajt jmd.rs, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestalost I dužina posete, linkovi kojima pristupate I sl.) u svrhu sprečavanja prevara, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze propisane čl. 16 st. 3 Zakona o elektronskoj trgovini (čl. 12 st. 1 tč. 3 ZZPL) I našeg legitinog interesa (čl. 12 st- 1 tč. 6 ZZPL).
 • Podaci o interakciji sa jmd.rs(korisnička podrška) u svrhu prožanja korisničke podrške, a po osnovu našeg legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6) Zakon o zaštiit podataka o ličnosti.

4.3. Upotreba kolačića i drugih sličnih tehnologija

Jmd.rs na svojim stranicama koristi kolačiće (cookies) i druge slične tehnologije (skripte).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete naših veb-sajtova. Na veb-sajtu jmd.rspostoje različite vrste kolačići koji se koriste u različite svrhe. Kolačići postavlja neposredno jmd.rs (tzv. Kolačići prve strane) i treće lice (trz. Kolačići treće strane).

Koje vrste kolačiće koristimo?

 • Neophodni kolačići

Jesu kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta jmd.rs i kao takvi su neophodni za samo funcionisanje našeg sajta.

 • Statički kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš websajt radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 • Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići nam pomažu da zapamtimo izbore koje ste napravili i pružili Vam bolje korisničko iskustvo (npr. Lista želja I sl.)

 • Marketnig kolačići

Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačići marketinga koriste i druge kompanije sa kojima jmd.rssarađuje kako bi Vam prikazali reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 • Bezbednosti kolačići

Ovi kolačići omogućavaju bezbedno i sigurno korišćenje veb-sajta jmd.rs i pružanje naših usluga.

5. Legitimni interes

U određenim slučajevima jmd.rs vrši obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL). Ovaj prvni osnov koristimo u situacijama kada naš legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Naš legitimni interes ogleda se u održavanju neophodnog nivoa bezbednosti sajta jmd.rs i sprečavanja prevara, kao i pružanju usluga korisničke podrške.

6. Da li delimo vaše podatke o ličnosti?

Da. Podaci o ličnosti koje obrađuje jmd.rs otkrivaju se razičitim primaocima podataka.

6.1. Obrađivači podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti su najčešće određena fizička ili pravna lica koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača, po osnovu ugovornog odnosa koji imaju sa JMD d.o.o.i na osnovu naših instrukcija.

Naši obrađivači podataka su:

 • Kompanije koje licenciraju i održavaju softlerska rešenja koja jmd.rs koristi u svom poslovanju.
 • Hosting provajder kompanija na čijim serverima skladištimo podatke;
 • Eksterni saradnici sa kojima sarađujemo (npr. IT podrška, marketinške agenije).

 

6.2. rukovaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti

Primaoci podataka sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti jesu i određena fizička ili pravna lica sa kojima JMD d.o.o.sarađuje i koja se u odnosu na obradu Vaših podatka o ličnosti takođe smatraju rukovaocima (samostalni ili zajednički), kao što su:

 • Banke;
 • Kurirske službe;
 • Advokati
 • Oglašivači (remarketing);

6.3. Organi vlasti

U određenim slučajevima obavezani smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo osa organima vlasti. Tako na primer JMD d.o.o.ima zakonsku obavezu da na osnovu odgovajućeg sudskog ili upravnog akta predoči sve podatke na osnuv kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

7. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti u drugu državu?

Ne, ne delimo vase podatke sa pravnim ili fizičkim licima izvan Republike Srbije.

8. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađemo onliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duže obrada podataka neophodna zbog zakona obaveze (npr. Računovodstvene obabeze) ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

9. Koja su vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

9.1. Prava na pristup

Imate pravo da budete informisani o tome da li Jmd.rs obrađuje Vaše podatke o ličnosti i ukoliko da, o načinu na koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Navedene informacije sadržane su u ovoj Politici privatnosti. Ovo pravo obuhvata i dostavljanje kopije podataka o ličnosti koje jmd.rs o vama obrađuje.

9.2. Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da se obratite JMD d.o.o.sa zahtevom za izmenu Vaših netačnih, odnosno dopunu Vaših nepotpunih podataka o ličnosti.

9.3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Možete nam se obratiti sa zahtevom za brisanje podataka o ličnosti koje JMD d.o.o.obrađuje o Vama. Ipak, imajte u vidu da ovo pravo neće biti uvek primenljivo. Na primer, kada JMD d.o.o.obrađuje podatke o ličnosti po osnovu poštovanja zakonske obaveze neće biti dužan da postupi po Vašem zahtevu za brisanje podataka o ličnosti

9.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko:

 • Osporavate tačnost podataka o ličnosti;
 • Je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, ali umesto brisanja podataka od nas zahtevate ograničenje upotrebe,
 • Nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste im Vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva,
 • Ste podneli prigovor na obradu pa je u toku procenjivanje da li naš pravni interes za obradu preteže nad Vašim interesima.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Ostvarujete pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajenom korišćenom i elektronski čitljivom obliku, ukoliko se:

 • Obrada zasniva na pristanku ili ugovoru i
 • Obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

9.6. Pravo na prigovor

Možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koju jmd.rsvrši po osnovu pretežnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, što ćemo Vam predočiti. Ukoliko ste prigovor podneli u pogledu obrade za potrebe direktnog oglašavanja, Vaši podaci o ličnosti se u svakom slučaju ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

9.7. Pravo na opoziv pristanka

Kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku, pristanak možete opozvati u svakom trenutku putem mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Opoziv pristanka ne povlači nikakve posledice i ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva.

9.8. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko smatrate da JMD d.o.o.obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaptiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čije su kontakt podaci:

 • Poverenik za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti
 • Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • +381 11 3408 900

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog Ili upravnog postupka.

10. Izmene i dopune obaveštenja o privatnosti

O svim izmenama i dopunama ovog Obaveštenja o privatnosti bićete obavešteni putem email poruke ili će izmenjenu verziju možete videti na sajtu jmd.rs

 

Grobljanska 50, Pančevo, Srbija 013.332.526
pon-pet: 08:00-16:00

 

Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti".